Csere és elállás

A webáruházban vásárolt terméket az Ügyfél jogosult kicserélni, azonos értékben méretcserét kérni, vagy a termék árát levásárolni. (a továbbiakban együttesen: csere) a termék átvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül. A csere kizárólag a használatba nem vett termékek esetében lehetséges. A cseréhez szükséges a termék és annak minden tartozéka hiánytalanul és sértetlenül, beleértve a cipős dobozt és az esetleges a csomagolásban található tartozékokat, csomagolást és az eredeti számlát. A termékhez tartozó doboz leragasztani, megrongálni nem szabad. Ezek hiányában, vagy sérült állapotban a Szolgáltató nem köteles visszacserélni a terméket.

A termékek postai úton történő visszaküldésénél a csomagot sem ajánlott, sem utánvétes formában nem szabad feladni.

Ha cserélni szeretné a terméket: Kérjük juttassa el postacímünkre (CRMNL Production Kft., 2011 Budakalász, Pomázi út 6.) a terméket, annak eredeti állapotában, a számlával (Ha több tétel szerepel rajta, akkor egy másolattal). Kérjük a cipő dobozát se ragassza le, mert az is a termék eredeti állapotának rongálása.

Az oldalunkon leadhat egy új rendelést, a megjegyzés rovatba pedig szükséges beleírni, hogy visszaküldésre került termék cseréjét kéri. A cserét csak az oldalon is megjelenített méretekre tudjuk biztosítani, mert a webshopunkban szereplő méretek teljesen naprakészen szerepelnek. Amint a termék beérkezett és meggyőződtünk annak eredeti állapotáról, küldjük a cserébe kívánt terméket. Felhívjuk figyelmét, hogy csak az eredeti állapotában lévő terméket áll módunkban cserélni, azt utcán hordani nem szabad!

Postacímünk: CRMNL Production Kft., 2011 Budakalász, Pomázi út 6.

A cserét postai úton történő igénylés esetén, annak költségeit az Ügyfél köteles viselni. A cseretermék Ügyfél részére történő kiszállítását ingyenesen a futárszolgálat végzi.

Abban az esetben, amennyiben az igényelt cseretermék vételára magasabb, mint a cserélni igényelt termék vételára, úgy a különbözet megfizetésének módja: utánvéttel készpénzben.

Elállás

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban: Fogyasztó).
 

A Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a) a terméknek, b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

A Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is jogosult gyakorolni az elállási jogát.

A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. (pl: fehérnemű, utcán viselt cipő)

AZ ELÁLLÁSI JOG MENETE

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a jelen ÁSZF 1.7. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére, postán, elektronikus levélben.

Amennyiben a Fogyasztó az elállási jog gyakorlására nem a Szolgáltató által közzétett mintát használja fel, a nyilatkozat egyértelmű, ha az tartalmazza az elállási nyilatkozaton túlmenően legalább a Fogyasztó nevét, a szállítási címet és a rendelésszámot.

A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Az elállást határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 30 (harminc) naptári napon belül (akár a 30. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történő megküldés esetén a postára adás dátumát, elektronikus levélben történő megküldés esetén az elektronikus levél megküldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt termék(ke)et a Szolgáltató számlát kiállító üzletébe vagy az 1.7. pontban feltüntetett címre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 30 (harminc) naptári napon belül. (Postai úton nem ajánlott küldeményként.) A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 30 napos határidő letelte előtt elküldi.

Postacímünk: CRMNL Production Kft., 2011 Budakalász, Pomázi út 6.

 

A termék(ek) Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék(ek) visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által kifizetett vételárat. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta kétséget kizáróan, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során a Szolgáltató a Megrendelő által megadott bankszámlaszámra átutalja a teljes vételárat a szállítási költség nélkül.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A cipős doboz a termék elválaszthatatlan része és ebből kifolyólag nem használható postai csomagolóanyagként: a cipős doboz sérülése esetén 2.000 Ft értékcsökkenést számítunk fel.

A CRMNL Production Kft., a www.criminalskate.hu oldalon megtalálható és minden itt vásárolt termékére 100% pénzvisszafizetési garanciát ad. 

 

Mit tegyen ha érvényesíttetni szeretné a 100% pénzvisszafizetési garanciát? Az átvételt követő 8 munkanapon belül írjon e-mailt a következő címre: info@criminalskate.hu. Amennyiben élni szeretne a pénzvisszafizetési garanciával, eredeti csomagolásban és címkével küldje vissza, a nem használt terméket, saját költségén, postacímünkre. A termék ellenértékét 14 munkanapon belül a megadott bankszámlaszámra átutaljuk a teljes vételárat a szállítási költség nélkül.